Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 23 lokalitách:

Termín výberového konania:

11.10.2018 – 23.10.2018

PozíciaAsistent/ka osvety zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia:23
Predpokladaný dátum nástupu:01.11.2018
Lokalityv tabuľke nižšie (celkom 23)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. čísloObecOkres

1.

Banská BystricaBanská Bystrica

2.

BiskupiceLučenec

3.

Cabaj-ČáporNitra

4.

HermanovcePrešov

5.

HlohovecHlohovec

6.

ChmiňanyPrešov

7.

KomjaticeNové Zámky

8.

LipanySabinov

9.

MarkušovceSpišská Nová Ves

10.

MirkovcePrešov

11.

Nitra (Borová ulica)Nitra

12.

Nitra (Orechov dvor)Nitra

13.

PetrovanyPrešov

14.

Spišská Nová VesSpišská Nová Ves

15.

PohoreláBrezno

16.

PrašníkPiešťany

17.

RokycanyPrešov

18.

Spišská TeplicaPoprad

19.

SučanyMartin

20.

SviniaPrešov

21.

VažecLiptovský Mikuláš

22.

Zlaté KlasyDunajská Streda

23.

Zvolenská SlatinaZvolen

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít,disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 23.10.2018 do 16.00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2 A – AOZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Osobné pohovory budú prebiehať dňa 24. 10. 2018 a 25. 10. 2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 26.10.2018 vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu, darina.hammelova@zdraveregiony.eu.