Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 14.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   24.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 29.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 27.5 až 28.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 30.5. až 30.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  druhé kolo 1.6.2019...

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ. Pre stiahnutie popisu v pdf kliknite sem Príloha č 1. – Špecifikácia oblečenie a obuv. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 2. – Podklad pre nacenenie. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 3. – ZR komplet. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR čierno biele. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR farebné. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR monochrome...

Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc.   Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 29.10 – 9.11.2018 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1. Predpokladaný dátum nástupu: 19. november 2018 Miesto...

Zdravotná mediácia pre MRK v Strednej a východnej Európe

V krajinách Strednej a Východnej Európy v poslednej dekáde možno za jednoznačne najvýraznejšie intervenčné opatrenia v oblasti zdravia MRK považovať programy zdravotnej mediácie. V krajinách regiónu, kde má zdravotná mediácia pre MRK najdlhšiu tradíciu (RO, BG, SK) postupne dochádza k etablovaniu národných programov zdravotnej mediácie  ako centrálnych nástrojov štátnych politík pre začleňovanie Rómov v oblasti zdravia. Zdravotná mediácia vo všeobecnosti predstavuje špecifický druh práce na komunitnej úrovni – teda práce, ktorá na pôsobenie v oblasti zdravia angažuje a vzdeláva jednotlivcov-laikov zo samotných cieľových komunít – zameraný na preklenovanie konfliktov a sprostredkovanie služieb. V Strednej a východnej Európe sa zdravotná mediácia pre MRK pôvodne zameriavala najmä na odstraňovanie bariér...

Výzvy na predkladanie ponúk

  5.5.2017 – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk a žiadame potenciálnych uchádzačov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky Služby Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, povinnej zdravotnej služby a ochrany osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Kompletnú výzvu s detailnými informáciami v zmysle zákona o ZVO spolu sprílohou je možná nájsť na tomto odkaze – “Výva na...

Výzvy na predkladanie ponúk (2015)

                                               VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK                                           (Zoradené chronologicky – od najaktuálnejšej po najstaršiu)                     PREDMET VÝZVY Výzva na stiahnutie Trvanie výzvy Ubytovacie a stravovacie služby(Poprad) Na stiahnutie 4.11. – 10.11.2015 Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Košice) Na stiahnutie 15.10. – 20.10.2015 Ubytovacie a stravovacie služby , prenájom priestorov (Michalovce)...

Výzvy na predkladanie ponúk (2014)

                                          VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK                                           (ZORADENÉ CHRONOLOGICKY – OD NAJAKTUÁLNEJŠEJ PO NAJSTARŠIU)                     PREDMET VÝZVY VÝZVA NA STIAHNUTIE TRVANIE VÝZVY Právne služby Na stiahnutie 1.10. – 17.10.2014 Účtovné služby Na stiahnutie 1.10. – 6.10.2014