Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 7.1 – 31.1.2020 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1 Predpokladaný dátum nástupu: 17. február 2020 Miesto...

Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 7.1 – 31.1.2020 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1 Predpokladaný dátum nástupu: 17. február 2020 Miesto...

Manažér implementácie APZ v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) . Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu 1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou   Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do 31.1.2020 Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor. Predpokladaná...

Analytik

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Analytik“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Analytik” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905 505 028, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok Predpokladaný nástup: 17.2.2020/dohoda. Kvalifikačné požiadavky: vzdelanie: minimálne VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti sociálnych vied, verejného zdravotníctva, medicíny alebo v príbuzných odboroch prax: minimálne 2-ročná prax v oblasti výskumu jazyková...

Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania –...

Samostatný účtovník/Samostatná účtovníčka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Samostatný účtovník/Samostatná účtovníčka“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Samostatný účtovník/Samostatná účtovníčka” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou...

Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Životopis/CV vo...

Odborný asistent pre metodické oddelenie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent pre metodické oddelenie“. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný asistent pre metodické oddelenie“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2...

Asistent/ka podpory zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, Žiadateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B (ďalej len „NP ZK 2B“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci pripravovaného NP ZK 2B výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka podpory zdravia v nasledovných 21 lokalitách: Termín výberového konania: 26.11.2019 – 10.12.2019 Pozícia Asistent/ka podpory zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 21 Predpokladaný dátum nástupu: 01.01.2020 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 21)   Oblasť...

Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje(Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 25.11 – 29.11.2019 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na...