Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 12 lokalitách: Termín výberového konania: 22.07.2019 – 12.08.2019 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 12 Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2019 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 12) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 14.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   24.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 29.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 27.5 až 28.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 30.5. až 30.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  druhé kolo 1.6.2019...

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 3 lokalitách: Termín výberového konania: 07.05.2019 – 20.05.2019 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 6 Predpokladaný dátum nástupu: 01.06.2019 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 3) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Pozícia Koordinátor/ka   asistentov osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 02.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do   priebežná   Termín ukončenia prvého kola   10.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 27.5.2019...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 02.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   10.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 20.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 13.5 až 14.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 21.5. až 22.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  15.05.2019 Lokalita v...

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 13 lokalitách: Termín výberového konania: 09.04.2019 – 17.04.2019 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 13 Predpokladaný dátum nástupu: 01.05.2019 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 13) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.   Pozícia Supervízor/Supervízorka Počet voľných miest:  1 Predpokladaný dátum nástupu:    01. 05. 2018 Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Miesto výkonu BSK     Termín vyhlásenia výberového konania 29. 3. 2019 Termín ukončenia prvého kola      15. 04. 2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru od 22. 04 až 26. 04. 2019  Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:...

Účtovník/čka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty: Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou Kontaktná osoba: Ing. Alena Koperová, Expert pre finančné riadenie Tel.: 0905...

Účtovník/čka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty: Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou Kontaktná osoba: Alena Koperová, expertka pre finančné riadenie Tel.: 0905 172...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – oblasť Košice

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Košice. Národný projekt Zdravé komunity 2 A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom...