Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 17.september – 21. september 2018 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc – zastupovanie počas PN a materskej dovolenky Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1 Miesto výkonu práce Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. Predpokladaný dátum nástupu: 1. októbra 2018 Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na...

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 26 lokalitách: Termín výberového konania: 24. 7. 2018 – 09. 8. 2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 26 Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  4 Termín vyhlásenia výberového konania 06.06. 2018 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   18.6.2018 Termín ukončenia druhého kola 13.7.2018 Termín ukončenia druhého kola 27.7.2018 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 19.6 až 22.6.2018 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 16.7. až...

Manažér pre Verejné obstarávanie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Manažér pre verejné obstarávanie“. Názov pozície: Manažér pre verejné obstarávanie Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft...

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 9 lokalitách: Termín výberového konania: 12. 6. 2018 – 18. 6. 2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 9 Predpokladaný dátum nástupu: 01.07.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji.   Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  7 Termín vyhlásenia výberového konania 05.06. 2018 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola      18.6.2018 Termín výberového konanie/osobného pohovoru od 19.6 až 22.6.2018 Predpokladaný dátum nástupu:     02.06.2018 Lokality v tabuľke nižšie   Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania: Por. číslo Okres Obec...

Projektový manažér

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu “Projektový manažér”. Názov pozície: Projektový manažér Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaní projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel,...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Termín vyhlásenia výberového konania 14.05. 2018 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/   predkladanie požadovaných dokumentov do   28.05.2018 do 16:00 h   Pozícia            Koordinátor/ka      asistentov osvety zdravia Počet voľných pracovných miest...

Asistent/tka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia a zároveň predlžuje termín na prihlásenie sa na uvedenú pozíciu v nasledovných 22 lokalitách: Termín výberového konania: 29.03.2018 – 18.04.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 22 Predpokladaný dátum nástupu: 01.05.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 22) Oblasť pôsobenia/lokality...

Manažér pre informovanie a publicitu

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Manažér pre informovanie a publicitu. Náplň práce Zodpovedá za: – informovanie a publicitu Národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku a Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – mediálny obraz Národného projektu – vypracovanie komunikačnej stratégie NP – informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ za národný projekt – tvorbu materiálov /napr....