Manažér implementácie asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc

Názov pozície: Manažér pre implementáciu AOZ v prostredí nemocníc (MIAOZN)

Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. stupeň – vyššie dosiahnuté vzdelanie výhodou.

Osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 2 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, min. 2 ročná skúsenosť s riadením ľudských zdrojov, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Prípravu, riadenie a hodnotenie implementácie pozície AOZ v prostredí nemocníc

Zabezpečuje:

 • Riadi činnosti AOZ v nemocniciach
 • Riadi odbornú pracovnú skupinu, ktorá zodpovedá za nastavenie pracovných činností AOZ v nemocniciach
 • Pripravuje obsah špecializovaných vzdelávacích aktivít pre skupinu AOZ pre nemocnice
 • Organizačne zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre AOZ v nemocniciach
 • Odporúča lektorov na realizáciu vzdelávania (lekári, zdravotné sestry…)
 • Zvoláva koordinačné stretnutia
 • Úzko spolupracuje s nemocnicami
 • Realizuje pravidelný monitoring AOZ v nemocniciach
 • pripravuje odporúčania pre prax
 • úzko spolupracuje s  expertom metodikom

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce  – Východné Slovensko, mimo Bratislavského kraja (pozn. predpokladané regióny – Banskobystrický, Košický, Prešovský kraj). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.